Ευαγγελία Θεοδωράκη

Γραμματειακή υποστήριξη

Έχει εκπαιδευτεί στην χρήση οδοντιατρικών προγραμμάτων και είναι υπεύθυνη γραμματείας της κλινικής μας.